RE-Makers » Blog Archives

Tag Archives: Cirkulär Ekonomi

Cirkulär Ekonomi ger nya möjligheter, kontakta Re-Makers för att få veta hur.

Cirkulär kemi

Boken beskriver de utmaningar som kemikaliesamhället står inför idag, men också varför dagens sätt att hantera dessa inte fungerar särskilt bra. Författaren gör upp med gamla tankesätt inom princip alla delar i samhället, inom såväl myndighetsstyrning, affärsstrategier, vetenskapen, det civila samhället och inte minst kemiindustrin.

Den cirkulära kemin beskrivs som ett affärstrategiskt nav i den cirkulära ekonomin. Här föreslås istället nya kreativa arbetssätt där cirkulär ekonomi är målsättningen och hur giftfria varor kan skapa vinster för både företagen och samhället i stort.

 

Beställ boken:

Published by:

Vad är Cirkulär ekonomi?

Vad är cirkulär ekonomi? I den här inspirationsboken får du svaret på den frågan. Boken förklarar på ett konkret och inspirerande sätt cirkulär ekonomi.

Syftet med boken är att visa hur vi alla blir vinnare med nya smarta sätt att hantera resurser och ger svaret på frågan hur ställer vi om till en Hållbar Utveckling? I boken finns bland annat värdetrappan som visar hur den cirkulära ekonomin skapar ekonomiskt lönsamhet av att bevara och behålla jordens resurser och som ersätter den linjära ekonomins avfallstrappa.

Boken börjar med att beskriva den cirkulära ekonomins historia och framväxt fram till idag och avslutas med en beskrivning av cirkulär tillväxt. Däremellan går vi bland annat igenom vad vi kan lära oss av naturen för att ta fram hållbara designlösningar,- Biomimiken. Cirkulära affärsmodeller, cirkulär design och hur den tekniska utvecklingen och bioteknik bidrar till den cirkulär ekonomin och mycket annat.

Här kan du köpa boken direkt.

Pris: 280 :- ink. moms
Beställ boken:

Published by:

Biomimik

”Efter 3.8 miljarder år av utveckling och anpassning är Moder Natur en mästare på design och hållbara lösningar. Jämfört med den är människan bara amatörer!”

Janine Benyus

2002 gav den amerikanske biologen Janine Benyus ut boken Biomimicry: Innovation Inspired by Nature – ”Naturen som inspirationskälla för innovationer och utveckling”.  Det blev startskottet för en helt ny tvärvetenskaplig disciplin som heter Biomimik, på engelska Biomimic (från bios, som betyder liv, och mimesis, som betyder att imitera).

Biologin har i över 300 år handlat om att lära sig om naturen inte att lära sig av den. Biologer har studerat varför djur, växter och insekter gör på ett visst sätt, men det är sällan de ställt sig frågan hur de gör det.

Inom Biomimik är frågan hur utgångspunkten. Vad kan vi lära oss av naturen för att få inspiration och idéer till hållbara designlösningar?

Biomimiken är en bred vetenskap. Det handlar om allt från det allra minsta i naturen som till exempel att studera hur proteiner bildas för att ta fram nya effektiva miljövänliga batterier till landskaps- och stadsplanering (Ekosystembiomimik) och Ekomimik – vad kan naturen lära oss om ekonomin?

Evolutionen designar genom att utveckla alla tänkbara möjligheter och sedan pröva dessa genom den extremt hårda sållningsprocess som kallas överlevnad. Det gör naturens design optimal på ett sätt som vi sällan kan åstadkomma.

Janine Benyus

Mer om Biomimik

 

Published by:
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE