RE-Makers » Re-Makers – Change agents för en Cirkulär Ekonomi

Re-Makers – Change agents för en Cirkulär Ekonomi

Vi gör vad vi tror på och brinner för. Vi tror att alla organisationer förr eller senare vill ställa om till en Cirkulär Ekonomi. Man kan kalla oss miljökonsulter men själva tycker vi att vi arbetar med förändring. Vi ger dig de stöd och redskap som behövs för att på bästa sätt kunna göra de förändringar som behövs för bli en vinnare i den nya ekonomin.

Alla organisationer behöver förhålla sig till Cirkulär Ekonomi. Antingen blir man överraskad för att konkurrenterna och kunderna plötsligt ändrat på förutsättningarna att göra affärer, eller så ligger man steget före och blir en vinnare. Vi ser redan hur vissa exempel som AirBnB och Uber ändrat marknaderna för hotell- respektive taxiverksamheten. Efterfrågan på ekologiska råvaror ökar radikalt och kommunerna ställer krav på Giftfria Förskolor. Samtidigt ökar förväntningarna på att lösa klimatfrågan.

Vi tillhandahåller inspirationsföreläsningar, utbildningar och workshops så att rätt personer i organisationen får den kunskap som behövs. Vi har dessutom ett brett nätverk av olika kompetenser som hjälper oss där vi själva tycker att det finns luckor.

Vår erfarenhet och kunskap är vår styrka. Vi har arbetat med såväl små cleantech start-ups till stora börsnoterade företag. I många år har vi utvärderat och hjälpt företag med gröna innovationer åt Jegrelius Institutet i Jämtland. Vi har arbetat med miljöorganisationer som WWF, Naturskyddsföreningen och Health Care Without Harm. Vi arbetar med kommuner, landsting och offentlig upphandling. Vi har hjälpt Max Hamburgare och Scandic Hotels.

Magnus Hedenmark

Magnus Hedenmark har arbetat många år med miljögiftsfrågor inom flera olika organisationer såsom Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Stockholm stad, miljömärkningen Svanen och Naturskyddsföreningen m.fl. Han har dock länge känt att miljö- och kemikaliefrågorna sitter fast i ett paralyserat stuprörstänkande.

Under 2009 bildade han föreningen CradleNet tillsammans med några vänner. Därefter har fokuset vidgats till att omfatta begreppet Cirkulär Ekonomi.

Under 2012 var han en av författarna bakom Naturskyddsföreningens årsbok; Den Flamsäkra Katten. Boken har fått mycket uppskattning för att den lyckats visa och förklara orsaken till det kemikaos vi har idag, men också för att den pekat på vägar som leder framåt.

Magnus är också konsult och en uppskattad föreläsare.

magnus@re-makers.nu
070-747 10 29

 

 

Pär Frick

Pär Frick har varit aktiv i flera miljöorganisationer, bland annat Svenska Ekodemiker som ordförande och styrelsemedlem i Cradle Net. Han är engagerad i att utbilda om Cirkulär ekonomi, särskilt för pedagoger och andra verksamma inom skola och högre utbildning.

 

Han har stort intresse av IT,  och arbetar med en multimediautbildning om cirkulär ekonomi. Utbildningen ska kompletterar och fördjupa innehållet i boken “Vad är cirkulär ekonomi”.

 

Han är Samhälls-, Beteende och Folkhälsovetare  med inriktning mot miljö och Hållbar Utveckling.

par@re-makers.nu
070 414 95 39

 

 

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE