RE-Makers » Inspirationsföreläsningar

Inspirationsföreläsningar

Alltings början bygger på inspiration. Ge din organisation en flygande start i positiv förändringsresa. Vi visar er smakprov på möjligheterna,  exemplen på framgång, vad är skillnaden som GÖR skillnad.

Begreppet Cirkulär Ekonomi används allt oftare idag, men långt ifrån alla är insatta i vad det egentligen står för. Det är synd, för vi är övertygade om att Cirkulär Ekonomi innehåller tillräckligt mycket klokhet för att kunna förändra samhälle och företag till en hållbar men lönsam riktning. Ge dina medarbetare en föreläsning som visar skillnaden-som-gör skillnaden.

En plattform för förändring Ingen undgår längre insikten om det skenande globala resursuttaget. De flesta av oss inser också att sättet att producera varor och tjänster behöver förändras. Vårt ekonomiska system har visat sig vara fel designat. Att gå från det linjära ”ta-bruka-slänga” till ett cirkulärt system som bygger på planetens förutsättningar är inte bara nödvändigt, utan innebär stora möjligheter för enskilda företag. Ju fler på företaget som som får insikt och kunskap om hotbild och möjligheter, desto fler bra beslut tas inom företaget.

Du får

  •  Insikt i problemet: Varför ska vi bry oss?
  •  Insikt i var vi står: Hur ser det ut här och nu?
  •  Förslag på vision och mål: Vilken skillnad kan Du göra?
  •  Insikt i vad som kan göras: Hur andra gjort och vad finns det för resurser att hämta in?

 

Värdet av en Cirkulär Ekonomi

Av någon anledning så har många framgångsrika företag börjat sin resa mot den Cirkulära Ekonomin, och den beskrivs numera som en megatrend. Men vad är det för avgörande händelser och idéer som gör att vissa företag blir så målinriktade och lägger alltmer siktet mot den Cirkulära Ekonomin? Och framförallt så är det ännu viktigare att förstå vad Cirkulär Ekonomi faktiskt är.

I alla beskrivningar, inklusive vår egen bok, så är det svårt att finna några förlorare i Den Cirkulära Ekonomin. Så varför har vi inte det redan då, eller varför går det åtminstone inte fortare? Svaret ligger i rent mänskliga orsaker och samhällets komplexitet och inbyggda tröghet. Inför alla förändringar uppstår oro och osäkerhet även om det alltid finns de som alltid är orädda och går först. Vad ska hända med mig och mitt företag? Blir mina erfarenheter onyttiga?

Botemedlet mot förändringsmotstånd heter kunskap och fakta. Ju mer dina kollegor får upptäcka möjligheterna, ju större sannolikhet att hela din organisation lyckas.

Hur kan man få mer betalt för skrot?

Hur kan delningsekonomin innebära nya affärsmöjligheter?

Hur kan den Cirkulära Ekonomin leda till lägre affärsrisker?

Och hur kan jag kapa mina inköpskostnader genom den Cirkulära Ekonomin?

Kan man använda plast och fortsätta köra bil och ändå betraktas som n ledare av den Cirkulära Ekonomin?

 

Vad är värdet av en giftfri vara?

Att vanligt hushållsdamm innehåller hormonstörande flamskyddmedel och mjukgörare som kan störa våra barns utveckling är en obehaglig överraskning, som berör oss alla. Oro, ilska men framför allt ett minskat förtroende för varorna som säljs, är en förväntad reaktion. Men, just därför blir insikter och kunskap desto viktigare. I slutändan handlar det om produkter och tjänster som infriar kundens förväntningar.

När höga chefer från kemikaliemyndigheterna själva säger att man har ”noll koll” på kemikalieflödena i samhället, så är det dags att göra något. Det innebär att kundernas förtroende hinner svikta långt innan myndigheterna reagerar.

Insikt om skillnaden mellan kemikaliehotets verkliga storlek och myndigheternas nuvarande räckvidd är nyttig.

  • Hur kommer det sig att tillsatser som är förbjudna i leksaker, är tillåtna i golv, bänkar och på tapeter på förskolan?
  • Hur kommer det sig att hormonstörande ämnen som är förbjudna i nappflaskor, får finnas i konservburkar?

Ju fler på företaget som som får insikt och kunskap om hotbild och möjligheter, desto fler bra beslut tas inom företaget.

Frågan om värdet av en giftfri vara tjänar på att lyftas från att vara en kemifråga, till en affärstrategisk fråga. Därför har vi utvecklat denna föreläsning. Vi tror att du vill och kan göra skillnad.

 

Kontakta oss

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE