Category Archives: Delningsekonomi

Vad är Cirkulär ekonomi?

Vad är cirkulär ekonomi? I den här inspirationsboken får du svaret på den frågan. Boken förklarar på ett konkret och inspirerande sätt cirkulär ekonomi.

Syftet med boken är att visa hur vi alla blir vinnare med nya smarta sätt att hantera resurser och ger svaret på frågan hur ställer vi om till en Hållbar Utveckling? I boken finns bland annat värdetrappan som visar hur den cirkulära ekonomin skapar ekonomiskt lönsamhet av att bevara och behålla jordens resurser och som ersätter den linjära ekonomins avfallstrappa.

Boken börjar med att beskriva den cirkulära ekonomins historia och framväxt fram till idag och avslutas med en beskrivning av cirkulär tillväxt. Däremellan går vi bland annat igenom vad vi kan lära oss av naturen för att ta fram hållbara designlösningar,- Biomimiken. Cirkulära affärsmodeller, cirkulär design och hur den tekniska utvecklingen och bioteknik bidrar till den cirkulär ekonomin och mycket annat.

Här kan du köpa boken direkt.

Pris: 280 :- ink. moms
Beställ boken:

Published by:

Ägodela

Mer tillgång, mindre ägande!

Att använda prylar optimalt är en del av den cirkulära ekonomin. Kollaborativ ekonomi är ett exempel på hur vi kan använda prylar mer optimalt.

I den kollaborativa ekonomin är grundprincipen att det är tillgången som är det väsentliga, inte själva ägandet.  Borrmaskinen är ett exempel på en av alla prylar som vi inte behöver äga.

Årets bok från Naturskyddsföreningen beskriver hur den kollaborativ ekonomin fungerar. I olika temakapitel tar forskare, journalister och entreprenörer upp frågeställningar kring den kollaborativa ekonomin.

Här kan du beställa den

Glöm inte bort att dela med dig av boken till någon annan när du är klar med den!

Published by:

Funktionella överskott

Off2Off  möjliggör återanvändning av överblivna möbler och annan utrustning som blivit över inom den egna organisationen.  Det är en webbaserad förmedlingstjänst som gör det lättare för kommuner och landsting att hitta nya användare av den utrustning som inte längre behövs men som är för bra att kastas.

Malmö Stad lanserade off2off:s tjänst i maj 2013. Om de fortsätter att använda webbplatsen i samma takt som hittills innebär det en årlig besparing på 17,3 miljoner. Det motsvarar 38 lärarlöner. Samtidigt sparar de årligen 448 ton co2, vilket är lika mycket som 156 personbilars drift under ett år.

Off2off prisades 2013 för att vara Sveriges bästa tjänsteinnovation.

Några nyttor med att ta tillvara funktionella överskott:

 

  • Minskade inköpskostnader för möbler och andra inventarier.
  • Korta leveranstider.
  • Ökad kunskap om organisationens reella behov och konsumtionsbeteende.
  • Mätbarhet genom nyckeltal såsom återanvändningsgrad.
  • Bidrar till en cirkulär användning av resurser.

 

 

Published by:
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE