Category Archives: Cirkulär design

Cirkulär kemi

Boken beskriver de utmaningar som kemikaliesamhället står inför idag, men också varför dagens sätt att hantera dessa inte fungerar särskilt bra. Författaren gör upp med gamla tankesätt inom princip alla delar i samhället, inom såväl myndighetsstyrning, affärsstrategier, vetenskapen, det civila samhället och inte minst kemiindustrin.

Den cirkulära kemin beskrivs som ett affärstrategiskt nav i den cirkulära ekonomin. Här föreslås istället nya kreativa arbetssätt där cirkulär ekonomi är målsättningen och hur giftfria varor kan skapa vinster för både företagen och samhället i stort.

 

Beställ boken:

Published by:

Mistra – Closing the loop

Mistra Closing the Loop är ett tvärvetenskapligt program som handlar om hur industrins bi- och restprodukter kan återföras till samhället som värdefulla resurser – genom en så effektiv materialåtervinning som möjligt.

Ett syfte är att ta fram konkreta resultat som bidrar till ett nytt synsätt, där avfallshantering ersätts av hållbar resurshushållning.

Programmet samlar en mängd lärosäten, forskningsinstitut och företag som gemensamt arbetar för att skapa en kunskapsplattform inom området.

Läs mer här

Published by:

Biomimik

”Efter 3.8 miljarder år av utveckling och anpassning är Moder Natur en mästare på design och hållbara lösningar. Jämfört med den är människan bara amatörer!”

Janine Benyus

2002 gav den amerikanske biologen Janine Benyus ut boken Biomimicry: Innovation Inspired by Nature – ”Naturen som inspirationskälla för innovationer och utveckling”.  Det blev startskottet för en helt ny tvärvetenskaplig disciplin som heter Biomimik, på engelska Biomimic (från bios, som betyder liv, och mimesis, som betyder att imitera).

Biologin har i över 300 år handlat om att lära sig om naturen inte att lära sig av den. Biologer har studerat varför djur, växter och insekter gör på ett visst sätt, men det är sällan de ställt sig frågan hur de gör det.

Inom Biomimik är frågan hur utgångspunkten. Vad kan vi lära oss av naturen för att få inspiration och idéer till hållbara designlösningar?

Biomimiken är en bred vetenskap. Det handlar om allt från det allra minsta i naturen som till exempel att studera hur proteiner bildas för att ta fram nya effektiva miljövänliga batterier till landskaps- och stadsplanering (Ekosystembiomimik) och Ekomimik – vad kan naturen lära oss om ekonomin?

Evolutionen designar genom att utveckla alla tänkbara möjligheter och sedan pröva dessa genom den extremt hårda sållningsprocess som kallas överlevnad. Det gör naturens design optimal på ett sätt som vi sällan kan åstadkomma.

Janine Benyus

Mer om Biomimik

 

Published by:

Fairphone 2

Fairphones första mobil släpptes  2013. Nu släpper de Fairphone 2 som har en unik design. Den består av sju moduler som alla med lätthet kan plockas isär och bytas ut. 

Designlösningen med moduler är ett exempel på cirkulär design,  som bland annat handlar om att ge elektronik så lång livslängd som möjligt. Fairphone är också ett exempel på hur en cirkulär ekonomi skapar nya värden. En del av vinsten för varje telefon går till en fond som ska förbättra villkor och löner för de fabriksanställda som sätter ihop mobilerna i Kina och en annan del av vinsten går till ett återvinningsprogram för e-avfall i Ghana.

Fairphone gör också ett gediget arbete för att minimera antalet mineraler från konfliktområden, så kallade konfliktmineraler. Mineraler som är nödvändiga för att tillverka mobiltelefoner, tas i princip uteslutande fram i krigshärjade länder. Fairphone har en rad samarbeten för att minimera användandet av konfliktmineraler i dess telefoner. På företagets sajt finns en leverantörslista som uppdateras löpande.

Här kan du förhandsbeställa en Fairphone

 

Published by:
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE