• Cirkulär kemi

  Boken beskriver de utmaningar som kemikaliesamhället står inför idag, men också varför dagens sätt att hantera dessa inte fungerar särskilt bra. Författaren gör upp med gamla tankesätt inom princip alla delar i samhället, inom såväl myndighetsstyrning, affärsstrategier, vetenskapen, det civila samhället och inte minst kemiindustrin.

  Den cirkulära kemin beskrivs som ett affärstrategiskt nav i den cirkulära ekonomin. Här föreslås istället nya kreativa arbetssätt där cirkulär ekonomi är målsättningen och hur giftfria varor kan skapa vinster för både företagen och samhället i stort.

   

  Beställ boken:

  Published by:
 • Vad är Cirkulär ekonomi?

  Vad är cirkulär ekonomi? I den här inspirationsboken får du svaret på den frågan. Boken förklarar på ett konkret och inspirerande sätt cirkulär ekonomi.

  Syftet med boken är att visa hur vi alla blir vinnare med nya smarta sätt att hantera resurser och ger svaret på frågan hur ställer vi om till en Hållbar Utveckling? I boken finns bland annat värdetrappan som visar hur den cirkulära ekonomin skapar ekonomiskt lönsamhet av att bevara och behålla jordens resurser och som ersätter den linjära ekonomins avfallstrappa.

  Boken börjar med att beskriva den cirkulära ekonomins historia och framväxt fram till idag och avslutas med en beskrivning av cirkulär tillväxt. Däremellan går vi bland annat igenom vad vi kan lära oss av naturen för att ta fram hållbara designlösningar,- Biomimiken. Cirkulära affärsmodeller, cirkulär design och hur den tekniska utvecklingen och bioteknik bidrar till den cirkulär ekonomin och mycket annat.

  Här kan du köpa boken direkt.

  Pris: 280 :- ink. moms
  Beställ boken:

  Published by:
 • Mistra – Closing the loop

  Mistra Closing the Loop är ett tvärvetenskapligt program som handlar om hur industrins bi- och restprodukter kan återföras till samhället som värdefulla resurser – genom en så effektiv materialåtervinning som möjligt.

  Ett syfte är att ta fram konkreta resultat som bidrar till ett nytt synsätt, där avfallshantering ersätts av hållbar resurshushållning.

  Programmet samlar en mängd lärosäten, forskningsinstitut och företag som gemensamt arbetar för att skapa en kunskapsplattform inom området.

  Läs mer här

  Published by:
 • Biomimik

  ”Efter 3.8 miljarder år av utveckling och anpassning är Moder Natur en mästare på design och hållbara lösningar. Jämfört med den är människan bara amatörer!”

  Janine Benyus

  2002 gav den amerikanske biologen Janine Benyus ut boken Biomimicry: Innovation Inspired by Nature – ”Naturen som inspirationskälla för innovationer och utveckling”.  Det blev startskottet för en helt ny tvärvetenskaplig disciplin som heter Biomimik, på engelska Biomimic (från bios, som betyder liv, och mimesis, som betyder att imitera).

  Biologin har i över 300 år handlat om att lära sig om naturen inte att lära sig av den. Biologer har studerat varför djur, växter och insekter gör på ett visst sätt, men det är sällan de ställt sig frågan hur de gör det.

  Inom Biomimik är frågan hur utgångspunkten. Vad kan vi lära oss av naturen för att få inspiration och idéer till hållbara designlösningar?

  Biomimiken är en bred vetenskap. Det handlar om allt från det allra minsta i naturen som till exempel att studera hur proteiner bildas för att ta fram nya effektiva miljövänliga batterier till landskaps- och stadsplanering (Ekosystembiomimik) och Ekomimik – vad kan naturen lära oss om ekonomin?

  Evolutionen designar genom att utveckla alla tänkbara möjligheter och sedan pröva dessa genom den extremt hårda sållningsprocess som kallas överlevnad. Det gör naturens design optimal på ett sätt som vi sällan kan åstadkomma.

  Janine Benyus

  Mer om Biomimik

   

  Published by:
 • Fairphone 2

  Fairphones första mobil släpptes  2013. Nu släpper de Fairphone 2 som har en unik design. Den består av sju moduler som alla med lätthet kan plockas isär och bytas ut. 

  Designlösningen med moduler är ett exempel på cirkulär design,  som bland annat handlar om att ge elektronik så lång livslängd som möjligt. Fairphone är också ett exempel på hur en cirkulär ekonomi skapar nya värden. En del av vinsten för varje telefon går till en fond som ska förbättra villkor och löner för de fabriksanställda som sätter ihop mobilerna i Kina och en annan del av vinsten går till ett återvinningsprogram för e-avfall i Ghana.

  Fairphone gör också ett gediget arbete för att minimera antalet mineraler från konfliktområden, så kallade konfliktmineraler. Mineraler som är nödvändiga för att tillverka mobiltelefoner, tas i princip uteslutande fram i krigshärjade länder. Fairphone har en rad samarbeten för att minimera användandet av konfliktmineraler i dess telefoner. På företagets sajt finns en leverantörslista som uppdateras löpande.

  Här kan du förhandsbeställa en Fairphone

   

  Published by:
 • Ägodela

  Mer tillgång, mindre ägande!

  Att använda prylar optimalt är en del av den cirkulära ekonomin. Kollaborativ ekonomi är ett exempel på hur vi kan använda prylar mer optimalt.

  I den kollaborativa ekonomin är grundprincipen att det är tillgången som är det väsentliga, inte själva ägandet.  Borrmaskinen är ett exempel på en av alla prylar som vi inte behöver äga.

  Årets bok från Naturskyddsföreningen beskriver hur den kollaborativ ekonomin fungerar. I olika temakapitel tar forskare, journalister och entreprenörer upp frågeställningar kring den kollaborativa ekonomin.

  Här kan du beställa den

  Glöm inte bort att dela med dig av boken till någon annan när du är klar med den!

  Published by:
 • Funktionella överskott

  Off2Off  möjliggör återanvändning av överblivna möbler och annan utrustning som blivit över inom den egna organisationen.  Det är en webbaserad förmedlingstjänst som gör det lättare för kommuner och landsting att hitta nya användare av den utrustning som inte längre behövs men som är för bra att kastas.

  Malmö Stad lanserade off2off:s tjänst i maj 2013. Om de fortsätter att använda webbplatsen i samma takt som hittills innebär det en årlig besparing på 17,3 miljoner. Det motsvarar 38 lärarlöner. Samtidigt sparar de årligen 448 ton co2, vilket är lika mycket som 156 personbilars drift under ett år.

  Off2off prisades 2013 för att vara Sveriges bästa tjänsteinnovation.

  Några nyttor med att ta tillvara funktionella överskott:

   

  • Minskade inköpskostnader för möbler och andra inventarier.
  • Korta leveranstider.
  • Ökad kunskap om organisationens reella behov och konsumtionsbeteende.
  • Mätbarhet genom nyckeltal såsom återanvändningsgrad.
  • Bidrar till en cirkulär användning av resurser.

   

   

  Published by:
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE